Press Council Nepal

सूचना

सूची दर्ता गर्ने सूचना

पत्रपत्रिका वर्गीकरणको लागि वितरण सम्परीक्षण आवेदन फाराम भर्न छुट भएका पत्रपत्रिकाहरुको लागि आवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

मिडिया विकास कोषको जरूरी सूचना

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको सूचना

नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना

प्रेस काउन्सिल नेपाल – सानीमा बैंक रास्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कारको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) छनोटको छोटो सूची (Short List) र परिक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना !

Invitation for Bid (IFB) – Bid Notice No.: 2074/75/01

करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना

मिति : २०७४/०९/२४   करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम   करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक फाराम

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना