Press Council Nepal

सूचना

आमसञ्चारमाध्यममा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन २०७४ बैशाख २९ (मौन अवधि)

आमसञ्चारमाध्यममा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन २०७४ बैशाख २९ (मौन अवधि)

२०७४ आमसंचारमाध्यममा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनबाट देखिएको उल्लंघन

आमसंचार माध्यम तथा पत्रकार मित्रहरुलाई अनुरोध

संचार माध्यमलाई आह्वान

प्रेस काउन्सिल नेपालको अपिल

लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

आ.व. २०७२-७३ को पत्रपत्रिका बर्गिकरणको लागि वितरण संपरीक्षण फारम भर्ने सूचना

  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड -२०६६ (परिमार्जित २०७३)  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

बोलपत्रसम्बन्धि सूचना

मिडिया बिकाश कोषको सूचना

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन (करार)