Press Council Nepal

सूचना

लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

आ.व. २०७२-७३ को पत्रपत्रिका बर्गिकरणको लागि वितरण संपरीक्षण फारम भर्ने सूचना

  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणको मापदण्ड -२०६६ (परिमार्जित २०७३)  पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण फारम (२०७२-०७३)

बोलपत्रसम्बन्धि सूचना

मिडिया बिकाश कोषको सूचना

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन (करार)

गाडी खरिदसम्बन्धि बोलपत्र आह्वान

काउन्सिलको लोगो परिवर्तनसम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

सिस्टम इन्जिनियर तथा मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) को लिखित परीक्षासम्बन्धि सूचना

वर्गीकरण नतिजामा पुनर्योग/पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

प्रेस काउन्सिल नेपालले आ.व. २०७१/०७२ को पत्रपत्रिका बर्गिकरण नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको हुँदा वर्गीकरणको लागि निवेदन दिएका तर वर्ग कायम नभएका, वर्ग कायम भएका तर चित्त नबुझनेले र अन्य जो कसैले समेत यो वर्गीकरणको नतिजा उपर पुनरावलोकनको लागि आधार र प्रमाण सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले २१ दिन भित्र काउन्सिलमा रु. १०००/– दस्तुर सहित निवेदन