Press Council Nepal

आचारसंहिता

पत्रकार आचारसंहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

पत्रकार आचारसंहिता उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

विद्युतीय आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णयहरू – फागुन ३०

विद्युतीय आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णयहरू – माघ २४

विद्युतीय आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णयहरू – पुस २४

विद्युतीय आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णयहरू

अवज्ञाकारीको सूचीमा रहेका मिडियाहरु

अवज्ञाकारीको सूचीमा रहेका मिडियाहरु

काउन्सिलमा प्राप्त उजुरी तथा स्वअनुगमन र कारवाही

काउन्सिलमा प्राप्त उजुरी तथा स्वअनुगमन र कारवाही

बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका–२०७३

बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका–२०७३

अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७३

अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७३

प्रेस बिज्ञप्ति (२०७४-३-४)