Press Council Nepal

सूचना

आ.व. २०७२/०७३ र २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

आ.व. २०७२/०७३ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा आ.व. २०७३/०७४ पत्रपत्रिका बर्गीकरणको नतिजा

पत्रपत्रिकाको अभिलेख अद्यावधिक गराउने सम्बन्धी सूचना

सूची दर्ता गर्ने सूचना

पत्रपत्रिका वर्गीकरणको लागि वितरण सम्परीक्षण आवेदन फाराम भर्न छुट भएका पत्रपत्रिकाहरुको लागि आवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

मिडिया विकास कोषको जरूरी सूचना

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको सूचना

नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना

प्रेस काउन्सिल नेपाल – सानीमा बैंक रास्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कारको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) छनोटको छोटो सूची (Short List) र परिक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना !

Invitation for Bid (IFB) – Bid Notice No.: 2074/75/01