Press Council Nepal

सूचना

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको सूचना

नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सूचना

प्रेस काउन्सिल नेपाल – सानीमा बैंक रास्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कारको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

मिडिया अनुगमनकर्ता (करार) छनोटको छोटो सूची (Short List) र परिक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना !

Invitation for Bid (IFB) – Bid Notice No.: 2074/75/01

करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना

मिति : २०७४/०९/२४   करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम   करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक फाराम

सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

पत्रपत्रिका वर्गीकरणको आवेदनसम्बन्धी सूचना

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति, प्रेस काउन्सिल नेपालले आ.व. ०७३/७४ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको लागि आवेदन फाराम भर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ । ०७३ श्रावण देखि ०७४ असार मसान्तसम्म प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकाले २०७४ माघ १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन सो पश्चात दोब्बर दस्तुरसहित ७ दिनसम्म समेत आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ । यससम्बन्धी सूचना २०७४ पुष ५ गतेको

सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी सूचना

वितरण सम्परिक्षण समितिको सूचना