Press Council Nepal

नियमावली/बिनियामवाली

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

प्रेस काउन्सिल कर्मचारी विनियमावली, २०७६

प्रेस काउन्सिल मिडिया विकास कोष उप–समिति (Press council Media Development Fund Sub-Committee) को विनियम

प्रेस काउन्सिल मिडिया विकास कोष उप–समिति (Press council Media Development Fund Sub-Committee) को विनियम

प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार कोषको विनियमावली, २०५६

प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार कोषको विनियमावली, २०५६

प्रेस काउन्सिल कार्यब्यबस्था नियमावली २०४९

प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९