Press Council Nepal

Author Archives: Admin

पुनरावलोकनसहितको वर्गीकरण नतिजा

काउन्सिलले आ.व. २०७२।७३ र २०७३।७४ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको तजिा सार्वजनिक गरेकोमा सो नतिजाउपर पुनरावलोकनको लागि आ.व. २०७२।७३ को लागि ७२ वटा र २०७३।७४ को लागि ३४८ वटा निवेदन प्राप्त भएको थियो । प्राप्त निवेदनसहित कमागजात अध्ययन एवं पत्रपत्रिका पुनर्मूल्यांकन गरी पुनरावलोकनसहितको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । बर्गिकरण नतिजा-२०७२-७३ बर्गिकरण नतिजा-२०७३-७४

काउन्सिलको ४९ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न

प्रेस काउन्सिलले ४९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहको २०७५ असोज ६ राष्ट्रपतिको कार्यलयमा एक कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरेको छ । सो कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा वार्षिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।कार्यक्रममा सम्मानीत तथा पुरस्कृत हुनेको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।    (क)पुरस्कार तथा सम्मान

पत्रपत्रिका मूल्यांकन विशेषज्ञको सूची ( Roster) अद्यावधिकको लागि आवेदन दिने सूचना

गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकासित : २०७५-५-३०   पत्रपत्रिका बर्गीकरण गर्ने प्रयोजनका निम्ति सम्बन्धित मापदण्ड बमोजिम बिशेषज्ञद्धारा गरिने पत्रपत्रिका मूल्यांकनका लागि बिशेषज्ञहरुको सूची (Roster) अध्याबधिक गर्नुपर्ने भएकोले देहायको योग्यता र शर्त पुरा गरेका ब्यक्तिहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित आबेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । योग्यता ÷ शर्तहरु ः १. पत्रकारिता

प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रकाशित पत्रपत्रिकाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०५।३१ नेपालभरबाट प्रकाशित हुने दैनिक, अर्धसाप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशनको अभिलेख काठमाडौं उपत्यकाको हकमा १५ दिनभित्र र उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुको हकमा बढीमा ३० दिनभित्र काउन्सिलमा अभिलेख गरिसक्नुपर्नेमा कतिपय पत्रिकाबाट सो अनुसार नभएकोले २०७४ साउनदेखि २०७५ असारमसान्तसम्मका पत्रिकाहरु २०७५ साउन मसान्तसम्म अद्यावधिक गर्नका निमित्त २०७५।४।२१ गते सूचना जारी गरिएको

सम्पादकसंग छलफल

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ बमोजिम आचारसंहिता सम्बन्धमा परेका उजुरीउपर छानवीन तथा कारवाही गर्दै आएको अवगत नै छ । पत्रकार जगत्को हित, रक्षाको साथै आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारप्रति काउन्सिल सदैव सचेत छ । पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को दफा ७ (२) बमोजिम काउन्सिलले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पक्षहरुकाबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान छ । सोही बमोजिम

शोक वक्तव्य

प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

बर्गीकरण नतिजामा पुनर्योग/पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनेसम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७२/७३ र २०७३/७४ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको

आ.व. २०७२/७३ र २०७३/७४ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको प्रतिवेदन पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिबाट काउन्सिलमा पेश भएकोमा सो प्रतिवेदन अध्ययन एवं थप मूल्यांकनसमेतका आधारमा काउन्सिलले माथि उल्लेखित आर्थिक वर्षको वर्गीकरणको नतिजा स्वीकृत गरेकोले सोही अनुसार यो नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । नतिजा अनुसार आ.व. २०७२/०७३ मा वर्गीकरणको लागि आवेदन गर्ने ९१३ पत्रपत्रिकामध्ये ८२६ पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा समावेश भएका