Press Council Nepal

अनलाइन सूचीकरणसम्बन्धी सूचना

आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरू !

प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यसम्पादनको परिमाण, जनशक्ति र कार्यवोझसमेतलाई मध्यनजर गरी यही फागुनदेखि ‘अनलाइन सूचीकरण’ आवेदन दर्ता हप्ताको आइतबार, म¬लबार र विहीबार हुने जानकारी गराइन्छ ।

सूचना प्रविधि/अभिलेख/आचारसंहिता अनुगमन शाखा (विद्युतीय)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *