Press Council Nepal

Monthly Archives: February 2018

प्रेस काउन्सिल नेपालको जरूरी अपील

Invitation for Bid (IFB) – Bid Notice No.: 2074/75/01

पत्रपत्रिका वर्गीकरणको आवेदनसम्बन्धी सूचना !

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति, प्रेस काउन्सिल नेपालले आ.व. ०७३/७४ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको लागि आवेदन फाराम भर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ । ०७३ श्रावण देखि ०७४ असार मसान्तसम्म प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकाले २०७४ माघ १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन सो पश्चात दोब्बर दस्तुरसहित ७ दिनसम्म समेत आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ । यससम्बन्धी सूचना २०७४ पुष ५ गतेको

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली – २०७५ पुष मसान्तसम्म

अनलाइन सूचीकरणको लागि आबेदन दिने अनलाइनहरुको नामावली – पुष मसान्तसम्म

विद्युतीय आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिका निर्णयहरू – माघ २४