Press Council Nepal

Notice

सोधपत्र लेखनको छात्रवृतिसम्बन्धि सूचना !!!

 

शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

 

आ.व.२०७१/७२ को पत्रपत्रिका बर्गाीकरणको लागि वितरण सम्परीक्षण आवेदन फाराम भर्न दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको सूचना

 

पुरानो पत्रपत्रिका हटाउने सम्बन्धि सूचना !!

 

व्यावसायिकरुपमा संचालन गरिरहेका अनलाइन तथा ब्लगहरु सूचीकरण सम्बन्धी सूचना

(गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति : २०७२।०८।०६) नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६४।३।२६ मा निर्णय भई Electronic Media खासगरी अनलाइन समेतलाई आचारसंहिता तयार पार्ने र सोको कार्यान्वयन गर्न काउन्सिललाई जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा अनलाइन पत्रकारिता व्यवस्थित बनाउन नेपालमा व्यवसायको रुपमा संचालन गरिरहेका अनलाइन पत्रिकाहरु मिति २०७०।४।१६ को सूचनाबमोजिम सूचीकरणका आवेदन प्राप्त भइरहेका छन् । सूचीकरणका लागि काउन्सिलमा हालसम्म प्राप्त